HEALTHCARE EUROPE šije higijenske maske, nema stajanja dok se COVID-19 ne zaustavi

Kineski gigant HealthCare Co. Ltd, zajedno sa srpskim ogrankom HealthCare Europe, pridružio
se svim svojim kapacitetima u borbi za suzbijanje COVID-19 u Srbiji.

Vlasnik kompanije HealthCare Co. Ltd G. Džejms Ni odmah je prihvatio apel za pomoć predsednika
Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, a prvi deo pomoći koju je uputio bratskom narodu
svoje domovine, stigla je u Srbiju sa više stotina hiljada maski i zaštitinih odela.

Pored toga što je za novu isporuku spremna dodatna velika količina preko potrebne zaštitne opreme,
srpski ogranak HealthCare Europe d.o.o sa sedištem u Rumi, u potpunosti je preorjentisao svoje
primarno poslovanje i svim svojim raspoloživim sredstvima pomaže Vladi Republike Srbije u suzbijanju
epidemije COVID-19 u našoj zemlji.

Mašine za dušeke, jastuke i naddušeke su dobile novu namenu

Više stotina savremenih mašina koje su do pre nekoliko dana sekle, šile i obrađivale proizvode za
spavanje, sada punom parom rade na preciznoj i brzoj obradi i proizvodnji higijenskih maski koje se,
u dogovoru sa Republičkim Fondom za Zdravstveno Osiguranje, distribuiraju tri puta dnevno do
ustanova u kojima su neophodne.

Naši eksperti u oblasti inžinjeringa i proizvoda za spavanje su sve redovne tokove proizvodnje sveli na
minimum i preusmerili fokus sa proizvodnje Mlily dušeka, naddušeka i jastuka od memorijske pene na
proizvodnju neophodnih zaštitnih maski, iako je kompanija čak 95% orijantisana ka izvozu.

Zaposleni u fabrici danonoćno prave higijenske maske

Uz odobrenje Agencije za lekove, koje je omogućilo da se na pomenutim mašinama sada šiju maske,
kao i uz koordinaciju sa Privrednom komorom Srbije, Republičkim zavodom za zdravstveno
osiguranje i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i Vladom Srbije,  veliki procenat zaposlenih
u fabrici, požrtvovano i nesebično ulaže svoj apsolutni maksimum i napor, ali i u trku
savladava nove veštine, kako bi svoje znanje u oblasti proizvodnje opreme za spavanje preusmerili
i iskoristili na ono što je u ovom trenutku među najpotrebnijom zaštitnom opremom.

Za sada je sašiveno i raspoloživo, pored već distribuiranih, više stotina hiljada higijenskih maski,
a po hitnom nalogu stiže i dodatni repromaterijal, koji će mogućnosti proizvodnje podići na mnogo viši
nivo i omogućiti da HealthCare Europe sašije još nekoliko miliona zaštitnih maski, čime će se
značajno povećati i doprinos u zajedničkoj borbi protiv korona virusa.

Donirali smo preko 3500 komada opreme za spavanje  

HealthCare Europe d.o.o, sa svojim brendom Mlily, donirala je i veliki broj vrhunskih dušeka,
naddušeka i jastuka od memorijske i PU pene Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO),
kao još jedan vid pomoći u poboljšanju uslova u ustanovama u kojima će se ova oprema naći.
Odvojeno je i distribuirano više od 3500 komada opreme za spavanje, koje će RFZO raspodeliti
prema sopstvenom protokolu.

 

Nema odustajanja – maske će se šiti dokle god budu potrebne

Uz poštovanje zvaničnih pravila i preporuka struke, ali i ponos i zahvalnost na prilici da se pomogne
i doprinese u teškoj i neprekidnoj borbi za suzbijanje pandemije COVID-19, HealthCare Europe d.o.o.
će udruženim snagama sa svojom matičnom kompanijom, Narodnom Republikom Kinom i Vladom
Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ostati u borbenim redovima
dokle god situacija to bude zahtevala, uz nadu za što skoriji i što uspešniji završetak borbe.

7 6

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *