Ovde možete videti ili preuzeti sva dokumenta neophodna za kupovinu putem administrativne zabrane i PIO fonda.
Popunjene primerke pošaljite poštom na adresu:

MLILY
Šafarikova 31
21000 Novi Sad

 

Platni razredi na osnovu kojih se definiše maksimalni broj rata:

  1. Iznos između 5.000,00 rsd i 7.000,00 rsd – 2 rate, prva se odmah realizuje, druga za mesec dana;
  2. Iznos između 7.001,00 i 10.000,00 rsd – 3 rate, prva se odmah realizuje, ostale dve na 2 rate;
  3. Iznos između 10.001,00 i 24.999,00 rsd – ide do 6 rata, prva se odmah realizuje;
  4. Iznos preko 25.000,00 rsd – ide do 12 rata, prva se odmah realizuje

 

ADMINISTRATIVNA ZABRANA ZA ZAPOSLENE

Ugovor o prodaji na rate za fizička lica (2 primerka, Vaš potpis)

Potvrda sa izjavom (3 primerka, overeno u računovodstvu firme u kojoj ste zaposleni)

Ugovor sa firmom o prodaji robe na odloženo plaćanje  (Overavate u računovodstvu ili pravnoj službi firme u kojoj ste zaposleni, 4 primerka)

Poslednji listić od plate (Uzimate u računovodstvu firme u kojoj ste zaposleni)

Zaključnica (3 primerka, Vaš potpis)

 

 

ADMINISTRATIVNA ZABRANA ZA PENZIONERE (PUTEM PIO FONDA)

Ugovor o prodaji na rate PIO fond, fizička lica (2 primerka, Vaš potpis)

Izjava i potvrda za penzionere (3 primerka)

Administrativna zabrana PIO fond (3 primerka, overava PIO fond)

Ček od poslednje penzije

Zaključnica (3 primerka, Vaš potpis)