Login

Register

Login

Register

022/215-26-11 | info@mlily.rs

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Svako lice koje pristupa sajtu www.mlily.rs i svim njegovim sadržajima se smatra Korisnikom. Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji veb sajt MLILY prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije koje prikuplja od korisnika sajta (u daljem tekstu,“Korisnik“) preko www.mlily.rs sajta ili odredišnih strana u vlasništvu Mlily sajta (u daljem tekstu“Sajt“). Ova politika privatnosti se odnosi na Sajt i sve proizvode i usluge koje nudimo.

Vaši lični podaci se nikada neće zloupotrebljavati, na bilo koji način. Podaci koje nam poverite nikada neće biti prodati trećim licima – sem ukoliko se tako nešto ne zahteva od nas zakonom.
Omogućili smo da se u svakom momentu brzo i jednostavno možete odjaviti ukoliko odlučite da više ne želite da primate imejl obaveštenja od nas a imejlove od nas ćete uvek dobijati jedino ukoliko ste se dobrovoljno prijavili za prijem istih.

Lični identifikacioni podaci – prikupljanje, korišćenje i tajnost podataka o ličnosti

MLILY prikuplja lične, identifikacione, podatke od Korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, kada Korisnici posećuju naš Sajt, registruju na Sajtu, vrše kupovinu na Sajtu, prijavljuju se na imejl obaveštenja, popunjavaju formulare, ili vrše bilo koju aktivnosti na Sajtu a u vezi sa proizvodima, uslugama, funkcijama ili resursima dostupnim na Sajtu.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, kao što su Vaše ime, prezime, adresa, broj telefona ili imejl. Ove podatke tražimo od Korisnika isključivo uz dozvolu i saglasnost Korisnika a za potrebe kupovine proizvoda na sajtu ili prijave za imejl obaveštenja. Za slučaj prijave za imejl obaveštenja od korisnika tražimo samo važeću imejl adresu jer je to minimum podataka koji nam je potreban da pomenutu uslugu pružimo Korisniku.
Lične informacije Korisnika Sajt prikuplja samo ukoliko je Korisnik dobrovoljno dostavio takve informacije. Korisnici uvek mogu da odbiju da pruže identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima mogu biti ali nisu nužno uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu. Korisnici mogu posetiti Sajt anonimno.

Podaci o ličnosti se koriste i za potrebe potrošačkih usluga poput odgovora na pitanja adresirana na korisničku podršku Sajta. Odgovori u cilju pružanja informacija o proizvodima, uslugama, rešavanja tehničkih poteškoća, reklamacija na proizvode, povrata unutar roka definisanog Zakonom o zaštiti potrošača, podrazumevaju korišćenje nekog od ličnih podatka Korisnika a u cilju ispunjavanja ugovornih i zakonskih obaveza ka Korisniku.

Sa saglasnošću Korisnika (gde je potrebno), Sajt koristi podatke o ličnosti da bi Korisniku dostavili informacije o aktuelnim proizvodima ili uslugama (marketinške komunikacije, kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem imejla, oglasa, SMS poruka, telefonskih poziva i/ili pisma a u meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni. Neke od kampanja i promocija se pokreću na stranicama trećih lica i/ili na društvenim mrežama.

Plaćanje platnim karticama je omogućeno i odvija se u potpunosti na stranici Raiffeisen banke i njihovog procesora. Podaci su zaštićeni i Sajt ni u jednom trenutku procesa nema podatke o broju kartice Korisnika niti te podatke čuva i skladišti na bilo koji način.

Zaštita podataka i njihova bezbednost

Mlily Sajt lične podatke koristi iskuljučivo u cilju administracije sajta, kako bismo Korisniku omogućili pristup posebnim informacijama, za komunikaciju i/ili u cilju isporuke kupljene robe. Pristup podacima o ličnosti imaju samo osobe koje se bave administracijom Sajta i osobe zadužene za slanje i otpremu robe koje na uvid dobijaju minimum neophodnih informacija potrebnih za slanje i isporuku robe.

Sajt ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Korisničke lične identifikacione podatke trećim licima niti na tržištu. Zaposleni su u obavezi da poštuju poverljivost podataka Korisnika i odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Sajt preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurao podatke o ličnosti od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije, neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Mlily Sajt se obavezuje da tokom pružanja usluge informacionog društva i minimum 30 dana nakon prestanka pružanja usluge čuva podatke o korisniku usluge informacionog društva, a naročito podatke o IP adresi sa koje korisnik pristupa uslugama informacionog društva tog pružaoca.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode – informacije koje se beleže automatski

Kada Korisnik pristupi Sajtu, prikupljaju se informacije koje se ne smatraju ličnim. Sajt ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Sajtom. Ne-lični identifikacioni podaci mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije. Podaci prikupljeni na ovaj način se upotrebljavaju u cilju održavanja sajta, poboljšanja njegovog sadržaja i funkcionalnosti. Podaci prikupljeni na ovaj način se ne razmatraju detaljni niti se ustupaju na uvid ili korišćenje trećim licima.

Kako koristimo prikupljene informacije

Sajt može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

 • U cilji poboljšanja usluga koje pružamo
  • Informacije koje prikupljamo pomažu nam da efikasnije odgovorimo na vaše zahteve korisničkoj službi i podršci
 • Za personalizaciju iskustva korisnika
  • Možemo iskoristiti informacije dobijene na gore navedeni način da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste proizvode, usluge i resurse koji se nalaze na Sajtu. Koristimo vaše podatke o ličnosti (I) da Korisniku pružimo ciljano oglašavanje i prilagođen sadržaj, i (II) da bismo vam dozvolili da učestvujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite da to učinite. Primer: Korisnički ID za prijavu/adresu imejla ili nadimak, može ostati zapamćen kako bi se Korisnik brže prijavio na Sajt sledeći put kada poseti www.mlily.rs ili tako da može lako povratiti artikle koje je Korisnik ranije stavio u korpu za kupovinu. Na osnovu ove vrste informacija i uz Vašu saglasnost (gde je potrebno), takođe pokazujemo i određeni sadržaj ili promocije koji su prilagođene vašim pokazanim interesovanjima a na osnovu dosadašnjeg ponašanja na Sajtu.
 • U cilju unapređenja Sajta
  • Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga. Koristimo vaše podatke o ličnosti (I) da analiziramo želje i navike Korisnika (kao grupe), (II) da predvidimo potrebe Korisnika na osnovu naše analize vašeg profila, (III) da poboljšamo i personalizujemo vaše iskustvo na našim veb stranicama
 • U cilju pokretanja promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih funkcija Sajta
  • Slanje Korisnicima informacija koje su prethodno pristali da prime o temama njihovog interesovanja
 • Za slanje periodičnih poruka elektronske pošte
  • Ako Korisnici odluče da se opredele za našu primanje imejl obaveštenja te se registruju na listu primalaca obaveštenja, ovaj vid komunikacije koristimo za slanje informacija o aktuelnostima, proizvodima, promocijama, kampanjama i novinama na Sajtu. Takođe, imejl se može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na zahteve Korisnika, pitanja, žalbe i/ili druge teme koje su u vezi sa našim poslovanjem a Sajtu je u poslovnom interesu da na takve upite odgovori. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema imejl obaveštenja i poruka, opcija odjave je uključena, nalazi se u samom dnu poslate poruke i sastavni je deo svakog imejla.

Cookies – kolačići

Kolačići odnosno “cookies” su fajlovi koje hard disk računara privremeno čuva, a koji omogućavaju Sajtu da prepozna Korisnički računar svaki sledeći put kada Korisnik poseti Sajt. Fajlovi prikupljeni na ovaj način koriste se isključivo za sakupljanje informacija i to onih koje se tiču posete Sajtu i načina korišćenja sadržaja Sajta.

Korisnici Mlily Sajta mogu u bilo kom trenutku da promene svoje podatke ili opozovu svoju saglasnost za čuvanje ličnih podataka.

Kolačiće čuvamo na uređaju korisnika sajta ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna saglasnost korisnika sajta.

Maloletnici

Sajt ne traži i ne prikuplja podatke sa namerom kada se radi o licima mlađim od 16 godina. Ukoliko otkrijemo da smo nenamerno prikupili takav podatak, isti će odmah biti uklonjen iz beze podataka. Svesno i sa namerom nikada nećemo uzimati lične podatke maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti i ustupiti trećim licima bez dozvole. Sajt preporučuje roditeljima ili starateljima da nauče decu bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebali da otkrivaju lične podatke bez prethodnog odobrenja i dozvole od strane roditelja ili staratelja.

 Čuvanje podataka

Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u okviru baze podataka, putem softvera za upravljanje veb sajtom i softvera za slanje imejl marketing poruka.


Prava Korisnika

Korisnik u svakom trenutku ima pravo da:

 • se odjavi sa imejl liste
 • zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka
 • zatraži da bude zaboravljen (što podrazumeva da se izbrišu svi podaci Korisnika iz baze
  podataka)


Promene u politici privatnosti

Sajt ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinimo, mi ćemo revidirati ažurirani datum na dnu ove stranice i/ili poslati vam imejl obaveštenje. Preporučujemo Korisnicima da povremeno provere ovu stranicu kako bi bili pravovremeno obavešteni o nastalim promenama. Korisnik će na ovaj način ostati informisan o tome na koji način štitimo lične podatke koje prikupimo. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu politiku privatnosti periodično i postanete svesni modifikacija.


Vaše prihvatanje ovih uslova

Korišćenjem ovog Sajta, prihvatate ovu politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molim Vas da ne koristite naš Sajt. Korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena.


Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom politikom privatnosti, prakse Sajta ili vašom interakcijom sa ovim Sajtom, kontaktirajte nas na: info@mlily.rs

HealthCare Europe doo
Potes Rumska petlja 5
22400 Ruma
Poslednja izmena 21.08.2019.

Pogledajte OVDE i pravilnik o povratu robe, zameni i načinu rešavanja reklamacija