GARANCIJA I REKLAMACIJA

MLILY® misli na poverenje i zadovoljstvo svojih kupaca, i zato Vam nudimo višegodišnju garanciju na naše proizvode, i to u trajanju od
10 godina za dušeke, dok je zakonski period za ulaganje reklamacija za naddušeke i jastuke u trajanju od dve godine.

U slučaju da primetite fabričku grešku na nekom od naših kupljenih proizvoda, imate pravo na zamenu, popravku ili povrat novca,
uz Vašu saglasnost. Rok za prijem našeg odgovora jeste 8 dana, od datuma prijema reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije u garantnom
roku je 30  dana od datuma prijema reklamacije.

Od datuma kupovine, na sva penasta jezgra naših proizvoda važi puna garancija.
Nakon prihvatanja garancije ne započinje novi garantni period, niti se prekida početni period trajanja garancije.

Kako biste reklamirali proizvod, neophodno je da priložite originalan račun (fakturu) ili kopiju istog.

Garancija važi samo na teritoriji Republike Srbije.

Žalba (reklamacija) može biti predata u pismenoj formi, putem pošte ili elektronskim putem. Svako falsifikovanje fakture ili fiskalnog
računa kažnjivo je zakonom.

MLILY®  zadržava pravo da ne prihvati reklamaciju:

  • u slučaju oštećenja nakon kupovine, koje je nastalo kao posledica neadekvatnog postupanja s proizvodom (cepanje, preopterećenost, paljenje,
    prljanje, usled nepažljivog rukovanja i slično)
  • za nedostatke koji su posledica dugotrajnog korišćenja (trenja, habanja i slično)
  • u slučaju fleka nastalih od buđi usled prevelike koncentracije vlage u prostoru
  • u slučaju da ležaj nije bio korišćen na odgovarajućoj podlozi
  • ukoliko kupac ne donese odgovarajući garantni list i originalni račun kao dokaz o kupovini
  • pogrešnog tretiranja proizvoda, koje je u suprotnosti sa navedenim uputstvima za održavanje
  • u slučaju promene boje jezgra dušeka, jer je u pitanju osobina samog materijala od kojeg je jezgro napravljeno.

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU